Bản quyền về hình ảnh và nội dung bài viết

Toàn bộ nội dung bài viết và hình ảnh của blog (trừ nội dung có nguồn trích dẫn) đều thuộc bản quyền của Hoàng MinhTravelwithMinh.

Bạn có thể chia sẻ bài viết bằng cách copy đường link của bài viết và share trên Facebook hay các trang cá nhân khác. Tuy nhiên, mọi hình thức đăng tải lại (copy ảnh, bài viết, để viết ở một nơi khác) hoặc trích dẫn nguồn không rõ ràng (không để tên blog, tác giả, và không kèm link gốc) vì bất cứ mục đích gì là không được phép, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.

Mọi thông tin trao đổi, cộng tác, xin vui lòng gửi tới địa chỉ email: hoangminhjp1310@gmail.com